NL / EN

Hightech equipment

Intelligente systemen
Machines en systemen worden steeds intelligenter als gevolg van het implementeren van algoritmes middels embedded software welke gekoppeld is aan verschillende sensoren die ruwe data leveren. Deze verandering zorgt voor het complexer worden van machines en systemen, wat impact heeft op de architectuur, het design, de integratie, de installatie en het onderhoud. 

Nobleo Technology's projectleiders, architecten en hardware en software designers begeleiden organisaties in uiteenlopende markten in het specificeren, ontwikkelen en realiseren van deze intelligente systemen. Wanneer dergelijke systemen worden ontwikkeld, werken de Nobleanen samen in multidisciplinaire teams vanuit verschillende expertises (zoals: mechatronica, mechanica, electronica, fysica en wiskunde). Dit betekent dat onze Nobleanen naast dieptekennis vanuit de eigen technische expertise ook kennis hebben over aangrenzende technische disciplines. Bovendien beschikken onze professionals over de softskills die nodig zijn om te kunnen samenwerken met de betrokken stakeholders.